RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ Przychodnia Lekarska „CENTRUM” z siedzibą w Kaliszu, ul. Browarna 5;
  2. Inspektorem ochrony danych w NZOZ Przychodni Lekarskiej „CENTRUM”  jest Pani Agnieszka Przybylska  (telefon 62 757 22 34, e-mail nzoz_centrum@wp.pl);
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości z wykonanych świadczeń zdrowotnych;
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą uprawnione instytucje wynikające z obowiązującego prawa – Narodowy Fundusz Zdrowia, placówki medyczne, itp;
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dokumentacji medycznej.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych .
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
  10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie papierowej. 

 NZOZ „CENTRUM”
 (Podpis administratora danych)

W oparciu o

Social media

Skontaktuj się

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA "CENTRUM" SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. Browarna 5, Kalisz

Informacje

tel.: 62 757 22 34 (PORADNIA DLA DOROSŁYCH)
       62 757 74 43 (PORADNIA DLA DZIECI)